Fixed

NB! Det har vært litt problemer med kommentarfeltet når det gjelder hvem som kan- og ikke kan kommentere, men det er fikset nå og skal fungere som normalt. // N.B.It’s been some problems with the comment spot, but it should be fixed by now and work like normally. 

7 thoughts on “Fixed”

Comments are closed.